CELESTIA AB

                                    Rörinspektion        


MARTIN BROED 


Jag har lång erfarenhet av spolning/slamsugning/sanering samt rörinspektion i både fastighet och mark.

 

Jag har utbildningen auktoriserad rörinspektör genom STVF sedan 2002.


CELESTIA AB är medlemsföretag i STVF som är en intressegrupp i SSTT.