CELESTIA AB

                                    Rörinspektion        

  


070-4921419

 

Vi arbetar med den senaste tekniken samt lång erfarenhet både i mark och fastighet.
Rörinspektion VAV P93 samt T25:2012

Slangsättningmätning VAV P91

Deformationskontroll VAV P91

Sättningsmätning 


Förmedlar även tjänster som spolning/slamsugning och provtryckning.